Slanské vrchy

4. ročník MTB Slovenský opál, 15.6.2024

FOTO_1_registrácia_štart_detske preteky_vyhodnotnie_tombola

FOTO_2__pod čiernou horou

FOTO_3_registracia_detsky pretek_dojazd do cieľa

FOTO_4_štart_kratka trat_brod_vyhodnotenie

FOTO_5_dlha trať Hanušovske sedlo_kratka a dlhá trať_luka nad Pustými poľom

FOTO_6_od jedného z vás 😉 ďakujeme Erno Ernovsky

VIEDO z dronu

3. ročník MTB Slovenský opál, 17.6.2023

FOTO_1_ štart_registrácia_detské preteky_cieľ_vyhodnotenie

FOTO_2_prezentácia_štart_detské preteky_vyhodnotenie_tombola

FOTO_3_Oheň trojský 20tka_štart_vyhodnotenia

FOTO_4_trať Harlekýn_horská prémia 45ka

FOTO_5_trať Harlekýn 45ka_zjazd z Bodoňa

FOTO_6_horská prémia trať Harlekýn 45ka

FOTO_7_zopár fotiek z cieľovej pásky

VIDEO_3. ročník MTB Slovenský opál

VIDEO_Detské preteky_3. ročník MTB Slovenský opál

2. ročník MTB Slovenský opál, 4.6.2022

FOTO_part1

FOTO_part2

FOTO_part3

FOTO_part 4

1.ročník MTB Slovenský opál, 4.9.2021

Foto, part 1 Štart + trať Harlekýn

Foto, part 2 Štart + trať Oheň trójsky

Foto, part 3 Štart + Cieľ + Vyhodnotenie

Video