Harmonogram podujatia

Miesto štartu a cieľa :

Opalex Sigord, Kokošovce, okres Prešov, Slanské vrchy

Dátum konania :

04. september 2021

Časový priebeh podujatia :

Registrácia07:00 – 09:30
Poučenie k dlhej trati9:50 – 10:00
Štart „Harlekýn 50tka“10:00
Poučenie ku krátkej trati10:20 – 10:30
Štart „Oheň trójsky 20tka“ 10:30
„Banský škriatok“ – detské preteky 12:00
Predpokladaný príchod prvého pretekára z dlhej trate12:15
Predpokladaný príchod prvého pretekára z krátkej trate11:30
Obedod 11:30
Vyhodnotenie (nie len najrýchlejších)15:30 – 16:00 (v závislosti od počtu pretekárov na trati)
Tombolaod 16:30
kúpanie v nádrži Sigordcelý deň

Trate :

Harlekýn 50tka“ – cca 45 – 50 km, nastúpaných cca 1300 výškových metrov

Oheň trójsky 20tka“ – cca 20 km, nastúpaných do 500 výškových metrov

*mapy, výškové profily trate, gpx súbory na záložke TRATE

Odmeny :

Pretekári v kategóriách budú odmenení pamätnými trofejami a vecnými cenami od sponzorov podujatia.

Kategórie :

Harlekýn 50tka“  

1. muži do 18 rokov (2003 – 2006)1. ženy do 18 rokov (2003 – 2006)
2. muži 19-39 rokov (1982 – 2002)2. ženy 19-39 rokov (1982 – 2002)
3. muži 40-49 rokov (1972 – 1981)3. ženy 40-49 rokov (1972 – 1981)
4. muži 50-59 rokov (1962 – 1971)4. ženy nad 50 rokov (1971 a starší)
5. muži nad 60 rokov (1961 a starší)

Oheň trójský 20tka“             

1. muži do 18 rokov (2003 – 2006)1. ženy do 18 rokov (2003 – 2006)
2. muži 19-39 rokov (1982 – 2002)2. ženy 19-39 rokov (1982 – 2002)
3. muži nad 40-49 rokov (1972 – 1981)3. ženy nad 40-49 rokov (1972 – 1981)
4. muži nad 50 rokov (1971 a starší)4. ženy nad 50 rokov (1971 a starší)

„Banský škriatok“ – detské preteky

1. chlapci do 5 rokov (2016 a mladší)1. dievčatá do 5 rokov (2016 a mladší)
2. chlapci 5-8 rokov (2013 – 2015)2. dievčatá 5-8 rokov (2013 – 2015)
3. chlapci 8-11 rokov (2010 – 2013)3. dievčatá 8-11 rokov (2010 – 2013)

Horská prémia “STARBIKE” :

Na trati „Harlekýn 50tka“ sa bude nachádzať horská prémia, ktorá bude označená v mape trati, na trati bude označená zvislým značením, taktiež bude označená vzdialenosť 300 metrov pred dosiahnutím prémie.

Víťaz horskej prémie získava vecnú cenu od partnera podujatia www.starbike.sk .

Štartovné :

„Harlekýn 50tka“                              

18 € – štartovací balíček – tričko s logom, cyklofľaša s logom podujatia, tyčinka, jedlo, nápoj, štartovacie číslo     

„Oheň trójsky 20tka“

18 € – štartovací balíček – tričko s logom, cyklofľaša s logom podujatia, tyčinka, jedlo, nápoj, štartovacie číslo

„Banský škriatok – detské preteky“

5 € – účastnícka medaila, cyklofľaša, maškrta

Výber z jedla :

Obedové menu, nápoj podľa výberu.

Občerstvovačka :

„Harlekýn 50tka“ – lúka za Oblíkom, v cieli

„Oheň trójský 20tka“ – v cieli podujatia

„Banský škriatok“ – detské preteky – v cieli

Časomiera :

Elektronická časomiera prostredníctvom čipu v štartovnom čísle.  

Umývanie bicyklov :

Umývanie bicyklov bude zabezpečené v miestach podujatia, priestor bude označený.

Sprchy :

V prípade priaznivých pandemickej situácie budú sprchy v miestach štartu a cieľa.

Servis pre účastníkov :

V mieste štartu bude umiestnený stan s možnosťou základného servisu partnerom podujatia. Odborne spôsobilá osoba, mechanik, zabezpečí základné úkony na Vašich bicykloch v prípade náhlych porúch a nepojazdnosti. Servis zabezpečí TÍM STARBIKE, www.starbike.sk

Kategória „Súťaž tímov/klubov“ :

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť členovia jedného tímu/kolegovia z práce/kamaráti pričom ich zapojenie to tejto kategórie nijak neobmedzuje ich individuálny výsledok na podujatí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je účasť minimálne 4 pretekárov v rovnakom tíme, pod jedným názvom tímu. Vyhodnotenie bude prebiehať súčtom ich konečného umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Tím/klub s najnižším súčtom umiestnení vyhráva kategóriu. Do súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet pretekárov z klubu/tímu, do súčtu umiestnení sa budú brať len prvé štyri najlepšie umiestnenia. Zloženie tímu z pohľadu pohlavia je ľubovoľné, stále platí súčet prvých 4 umiestnení.

Najlepšie kluby/tímy budú odmenený trofejou.

Vyhodnocujú sa 3 tímy na trase „Harlekýn 50tka“ a 3 tímy na trase „Oheň trójsky 20tka“.

Pri registrácii zadať do poznámky názov zadať –  

„Súťaž tímov/klubov – názov_klubu (zadaj text)“ zapísať zapojenie klubu pre potreby vyhodnotenia.

Limit účastníkov :

300 štartujúcich

Podmienky účasti :

Dodržiavanie platných pandemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou Slovenskej republiky pre dané časové obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom podujatí. (budú zverejnené na stránke podujatia a sociálnych sieťach).

Registrácia, zaplatenie štartovného, vlastnoručný podpis na štartovnej listine.

Záverečné ustanovenia :

Pretekár prihlásením a zaplataním štartovného súhlasí s účasťou na podujatí.

Pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedná za škody spôsobené sebe alebo ním.

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky, polície, usporiadateľa.

Účasť len s ochrannou prilbou, ktorá je povinná počas celého podujatia pri jazde na bicykli.

Pretekár prihlásením súhlasí so spracovaním osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí (štartová listina, výsledková listina, zverejnenie výsledkov na stránkach podujatia, iné).

Preteká sa plnej cestnej premávky, pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov podujatia.

Účastníci podujatia, pretekári, diváci, sú povinní dodržiavať nariadenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie. (prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná dezinfekcia, odstupy aspoň 2 m, pravidelná dezinfekcia rúk, zákaz podávania rúk – opatrenia závislé od aktuálnej situácie)