PROPOZÍCIE PODUJATIA „4. ROČNÍK MTB SLOVENSKÝ OPÁL“

MIESTO KONANIA:          Opalex Sigord, Kokošovce, okres Prešov, Slanské vrchy  

DÁTUM KONANIA:          15. júna 2024

Všetky aktuality sledujte na Facebook stránke MTB Slovenský opál (nie je potrebná registrácia na tejto sociálnej sieti) stačí kliknúť na odkaz vpravo v lište. Nájdete tam všetky dôležité oznamy.

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA:

Registrácia               7:00 – 9:30
Poučenie k dlhej trati09:50 – 10:00  
Štart „Family ride“09:30
Štart „Harlekýn 45tka“10:00  
Poučenie ku krátkej trati10:20  – 10:30
Štart „Oheň trojský 20tka“10:30  
„Banský škriatok“ – detské preteky10:45
Predpokladaný príchod prvého pretekára z dlhej trate11:59
Predpokladaný príchod prvého pretekára z krátkej trate11:20
Obedod 11:30
Vyhodnotenie (nie len najrýchlejších) (v závislosti od počtu pretekárov na trati)15:30 – 16:00
Tombola (po vyhlásení výsledkov)odhad od 16:00

TRATE:

„Harlekýn 45tka“ – pripravuje sa, cca 45 km, cca 1350 nastúpaných metrov  

„Oheň trojský 20tka“ – pripravuje sa, cca 20 km, nastúpaných 500 výškových metrov

Mapy, výškové profily trate, gpx súbory na záložke TRATE

Trate vedú po cestných komunikáciách, lesných približovacích cestách, účelových lesných komunikáciách, zvážniciach, chodníkoch. 

ODMENY:

Pretekári v jednotlivých kategóriách budú odmenení pamätnými trofejami a vecnými cenami od sponzorov podujatia.

Odmenení budú prví traja v každej kategórii týchto propozícii, získajú pamätnú trofej 3. ročníka MTB Slovenský opál a vecné ceny od našich partnerov, ktorých nájdete v záložke „Partneri“.

KATEGÓRIE:

 „Harlekýn 45tka“

M45 – 1. muži do 18 rokov (2006 – 2009)Z45 -1. ženy do 18 rokov (2006 – 2009)
M45 – 2. muži 19-29 rokov (1995 – 2005)Z45 – 2. ženy 19-39 rokov (1985 – 2005)
M45 – 3. muži 30 – 39 rokov (1994 – 1985)Z45 – 3. ženy 40-49 rokov (19745 – 1984)
M45 – 4. muži 40-49 rokov (1975 – 1984)Z45 – 4. ženy nad 50 rokov (1974 a staršie)
M45 – 5. muži 50-59 rokov (1965-1974) 
M45 – 6. muži nad 60 rokov (1964 a starší)

„Oheň trojský 20tka“

M20 – 1. muži do 18 rokov (2006 – 2009)Z20 – 1. ženy do 18 rokov (2006 – 2009)
M20 – 2. muži 19-39 rokov (1985 – 2005)Z20 – 2. ženy 19-39 rokov (1985 – 2005)
M20 – 3. muži nad 40-49 rokov (1975 – 1984)Z20 – 3. ženy nad 40-49 rokov (1975 – 1984)
M 20 – 4. muži nad 50 rokov (1974 a starší)Z20 – 4. ženy nad 50 rokov (1974 a staršie)

„ELEKTROBICYKLE“

Harlekýn 45tka

M45E – 7. muži do 45 rokov (2006 – 1979)Z45 – 5. ženy (2006 a staršie)
M45E – 8. muži nad 46 rokov (1978 a starší) 

Oheň trójsky

M20 – 5. muži (2006 a starší)Z20 – 5. ženy 2006 a staršie

Kategórie elektrobicyklov štartujú spoločne s hlavnými traťami podľa časového harmonogramu podujatia. Žiadame tieto kategórie aby dbali na bezpečnosť pri predbiehaní iných pretekárov a aby v prípade ich predbiehania pretekármi bez elektrobicykla v rámci možností trate uvoľnili priestor.

„FAMILY RIDE“

Nesúťažná kategória určená pre bicykle s cyklovozíkmi alebo nosičmi pre deti. V tejto kategórií prejdú účastníci úsek po cyklochodníku z obce Kokošovce po križovatku s cestou III/3440 a vracať sa budú späť po tej istej trase. Pre štart kategórie je potrebná účasť minimálne 5 účastníkov. Dĺžka trasy je cca 12 km. S účastníkmi pôjde sprievodný jazdec.  

„Banský škriatok“ – detské preteky

CHD1. chlapci do 3 rokov (2021 a mladší)DD1. dievčatá do 3 rokov (2021 a mladšie)
CHD2. chlapci do 4 -5 rokov (2019 a mladší)DD2. dievčatá 4 – 5 rokov (2019 -2020)
CHD3. chlapci 6-8 rokov (2016-2018)DD3. dievčatá 6-8 rokov (2016-2018)
CHD4. chlapci 9-11 rokov (2013-2015)DD4. dievčatá 9-11 rokov (2013-2015)
CHD5. chlapci 12-13 rokov (2011-2013)DD5. dievčatá 12-13 rokov (2011-2012)

pozn. pre výber kategórie je rozhodujúci rok narodenia účastníka, v prípade ak v danom roku dovŕši účastník 9 rokov, súťaží v kategórií 9-11 rokov, aj napriek veku 8 rokov v deň konania podujatia (narodený 1.9.2018 – v deň pretekov má dieťa 5 rokov, avšak berie sa pre potreby registrácie rok narodenia a preto spadá do kategórie 6-8 rokov).

ŠTARTOVNÉ:

„Harlekýn 45tka“

Štartovné:      

25 €     pre registrovaných do 2.6.2024 so zaplateným štartovným, s plným štartovacím balíčkom podľa propozícií, 

25 €     pre prihlásených so zaplateným štartovným do 10.6.2024 s plným štartovacím balíčkom, okrem trička

29 € pre prihlásených na mieste v deň podujatia, obsah štartovacieho balíčka – balíček okrem trička podujatia, podľa kapacity podujatia

Štartovací balíček:

 • tričko s logom podujatia,
 •  ponožky MTB Slovenský opál
 • pamätná magnetka zo 4. ročníka,
 • tyčinka/sladkosť
 • jedlo (guľáš alebo cestoviny),
 • nápoj (pivo alebo kofola),
 • štartovné číslo (v taške štartovacieho balíčka sťahovacie pásky na jeho uchytenie na riaditkách),
 • nálepka MTB Slovenský opál,
 • 20% zľava na nákup v eshope fanzone.sk
 • účasť v TOMBOLE

„Oheň trojský 20tka“

Štartovné:      

25 €     pre registrovaných do 2.6.2024 so zaplateným štartovným, s plným štartovacím balíčkom podľa propozícií, 

25 €     pre prihlásených so zaplateným štartovným do 10.6.2024 s plným štartovacím balíčkom, okrem trička

29 € pre prihlásených na mieste v deň podujatia, obsah štartovacieho balíčka – balíček okrem trička podujatia, podľa kapacity podujatia

Štartovací balíček:

 • tričko s logom podujatia,
 • ponožky MTB Slovenský opál
 • pamätná magnetka zo 4. ročníka,
 • tyčinka/sladkosť
 • jedlo (guľáš alebo cestoviny),
 • nápoj (pivo alebo kofola),
 • štartovné číslo (v taške štartovacieho balíčka sťahovacie pásky na jeho uchytenie na riaditkách),
 • nálepka MTB Slovenský opál,
 • 20% zľava na nákup v eshope fanzone.sk
 • účasť v TOMBOLE

„Banský škriatok“ – detské preteky

Štartovné:

12 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 10.6.2024

Štartovací balíček:

 • tričko s logom podujatia (tabuľka veľkostí je v registračnom formulári na konci)
 • nálepka MTB Slovenský opál
 • účastnícka medaila
 • diplom 4. ročník MTB Slovenský opál
 • maškrta
 • štartovné číslo

„Family ride – jazda s cyklovozíkom, resp. s cyklonosičom“

25 €     pre registrovaných do 2.6.2024 so zaplateným štartovným, s plným štartovacím balíčkom podľa propozícií, 

25 €     pre prihlásených so zaplateným štartovným do 10.6.2024 s plným štartovacím balíčkom, okrem trička

V cene štartovného okrem štartovacieho balíčka sú zabezpečené:

 • parkovanie v mieste podujatia,
 • zabezpečenie bezpečnosti účastníkov Záchrannou horskou službou,
 • časomiera,
 • značenie trate,
 • bufet na trati a v cieli,
 • regulovčíci na trati,
 • možnosť umývania bicyklov,
 • možnosť ubytovania v mieste podujatia,
 • možnosť stanovania v mieste podujatia,
 • ocenenie účastníkov,
 • tombola pre účastníkov,
 • príprava zázemia, jeho demontáž,
 • strava a nápoj v cieli nielen pre účastníkov podujatia ale taktiež aj pre fanúšikov,
 • vyhotovenie fotografií z priebehu podujatia, účastníkov na trati,
 • vyhotovenie videa zo 4. ročníka MTB Slovenský opál,
 • zabezpečenie bufetov na trati a v cieli.

Grafické zobrazenie predmetov štartovacieho balíčka nájdete v záložke „Propozície – Štartovací balíček“.

Cena štartovného nepokrýva náklady štartovacieho balíčka a jeho hodnota vzniká za pomoci partnerov podujatia.

JEDLO A NÁPOJ

Každý účastník má v cene štartovného zabezpečenú stravovaciu jednotku vo forme: jedlo a nápoj. Výber jedla v deň podujatia je lístkom JEDLO a lístkom NÁPOJ, ktorý sa nachádza v taške štartovacieho balíčka.

Jedlo:

 • mäsité – guľáš
 • bezmäsité – cestoviny

Nápoj:

 • alko – pivo
 • nealko – kofola

OBČERSTVENIE:

Na trati sú pre účastníkov pripravené „bufety“ k možnosti občerstvenia pri zdolávaní trate, ich počet a rozmiestnenie a vybavenosť je nasledovné:

„Harlekýn 45tka“

3x bufet

na cca 14,2 km „bufet – nápoj + jedlo“

na cca 31,3 km „bufet – nápoj“,

v cieli, „bufet – nápoj + jedlo“

„Oheň trojský 20tka“

1x

v cieli, „bufet – nápoj + jedlo“

V cieli podujatia bude umiestnený bufet pre účastníkov podujatia v ktorom bude podávaná voda, ionťák, ovocie, pečivo a iné.

ČASOMIERA:

Elektronická časomiera prostredníctvom čipu v štartovnom čísle.

UMÝVANIE BICYKLOV

Umývanie bicyklov bude zabezpečené v miestach podujatia (štartu a cieľa), priestor bude označený.

LIMIT ÚČASTNÍKOV

350 štartujúcich na hlavných tratiach „Harlekýn 45tka“ a „Oheň trojský 20tka“.

100 štartujúcich na detskom preteku „Banský škriatok Permonik“  

ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA:

HORSKÁ PRÉMIA

Na trati „Harlekýn 45tka“ sa bude nachádzať horská prémia, ktorá bude označená v mape trati, na trati bude označená zvislým značením s textom „Horská prémia“, taktiež bude označená vzdialenosť 300 metrov pred dosiahnutím prémie textom „300m Horská prémia“.

SERVIS PRE ÚČASTNÍKOV

V mieste štartu bude umiestnený stan s možnosťou základného servisu partnerom podujatia. Odborne spôsobilá osoba, mechanik, zabezpečí základné úkony na Vašich bicykloch v prípade náhlych porúch a nepojazdnosti.

KATEGÓRIA „SÚŤAŽ TÍMOV/KLUBOV“

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť členovia jedného tímu/kolegovia z práce/kamaráti pričom ich zapojenie do tejto kategórie nijak neobmedzuje ich individuálny výsledok na podujatí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je účasť minimálne 3 pretekárov v rovnakom tíme, pod jedným názvom tímu. Vyhodnotenie bude prebiehať súčtom ich konečného umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Tím/klub s najnižším súčtom umiestnení vyhráva kategóriu. Do súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet pretekárov z klubu/tímu, do súčtu umiestnení sa budú brať len prvé tri najlepšie umiestnenia. Zloženie tímu z pohľadu pohlavia je ľubovoľné, stále platí súčet prvých 3 umiestnení v rámci kategórií.

Najlepšie kluby/tímy budú odmenené pamätnou trofejou.

Vyhodnocujú sa 3 tímy na trase „Harlekýn 45tka“ a 3 tímy na trase „Oheň trójsky 20tka“.

Pri registrácii zadať do poznámky „Súťaž tímov – názov klubu/tímu“ 

„BONUSOVÁ STOJKA“

Pravidlá: Prekonať označené stúpanie na bicykli bez zosadnutia, resp. bez dotyku nohy so zemou, s traťou. Stúpanie je v dĺžke cca 200 m, bude označený začiatok a aj koniec „Bonusovej stojky“ zvislým značením s textom „ZAČIATOK BONUSOVÁ STOJKA“ a „KONIEC BONUSOVÁ STOJKA“. Každý kto prekoná toto stúpanie bez zosadnutia z bicykla, bude zaradený do žrebovania o vecnú cenu od partnera podujatia.

„ŽLTÝ DRES MTB Slovenský opál“

 1. pretekár, ktorý prejde cieľom na trati „Harlekýn 50ka“ získa žltý dres MTB Slovenský opál.

„ZELENÝ DRES MTB Slovenský opál“

 1. pretekárka, ktorá prejde cieľom na trati „Harlekýn 45ka“ získa zelený dres MTB Slovenský opál.

„BODKOVANÝ DRES MTB Slovenský opál“

Pretekár, ktorý prejde horskou prémiou bude zaradený do žrebovania o bodkovaný dres MTB Slovenský opál.

TOMBOLA

Každý účastník podujatia je zaradený do žrebovania o hodnotné vecné ceny od partnerov podujatia, ktoré budú zverejňované na facebook stránke MTB Slovenský opál a v záložke stránky www.mtbslovenskyopal.sk v časti Propozície – Tombola. K losovaniu tomboly slúži štartovné číslo. Do tomboly nie sú zaradené štartovné čísla detského preteku.  

PODMIENKY ÚČASTI

Dodržiavanie platných pandemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou Slovenskej republiky pre dané časové obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom podujatí. (budú zverejnené na stránke podujatia a sociálnych sieťach).

Registrácia, zaplatenie štartovného, vlastnoručný podpis na štartovnej listine a dodržiavanie pokynov organizátora, propozícii podujatia, záverečných ustanovení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pretekár prihlásením a zapletaním štartovného súhlasí s účasťou na podujatí.

Pretekár k účasti na podujatí za podmienok v propozíciách je povinný uhradiť štartovné.

Pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedná za škody spôsobené sebe alebo ním.

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky, polície, usporiadateľa, regulovčíkov na trati.

Účasť len s ochrannou prilbou, ktorá je povinná počas celého podujatia pri jazde na bicykli.

Pretekár prihlásením súhlasí so spracovaním osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí (štartová listina, výsledková listina, zverejnenie výsledkov na stránkach podujatia, iné s tým súvisiace úkony).

Preteká sa plnej cestnej premávky, pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia a všetkých účastníkov podujatia, ktorých nemá ohrozovať svojím správaním.

Účastníci podujatia, pretekári, diváci, sú povinní dodržiavať nariadenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie.

Usporiadateľ:

Občianske združenie Ľubime bicigľovane

IBAN: SK4983300000002301971977

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX