PROPOZÍCIE PODUJATIA „2. ROČNÍK MTB SLOVENSKÝ OPÁL“

MIESTO KONANIA:          Opalex Sigord, Kokošovce, okres Prešov, Slanské vrchy

 DÁTUM KONANIA:          04. júna 2022

Všetky aktuality sledujte na Facebook stránke MTB Slovenský opál (nie je potrebná registrácia na tejto sociálnej sieti) stačí kliknúť na odkaz v hornej lište. Nájdete tam všetky dôležité oznamy.

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA:

Registrácia7:00 – 9:30
Poučenie k dlhej trati09:50 – 10:00  
Štart „Harlekýn 45ka“10:00  
Poučenie ku krátkej trati10:20  – 10:30
Štart „Oheň trojský 20tka“10:30  
„Banský škriatok“ – detské preteky10:45
Predpokladaný príchod prvého pretekára z dlhej trate11:59
Predpokladaný príchod prvého pretekára z krátkej trate11:20
Obedod 11:30
Vyhodnotenie (nie len najrýchlejších, v závislosti od počtu pretekárov na trati)15:30 – 16:00
Tombola (po vyhlásení výsledkov)odhad od 16:00

TRATE:

„Harlekýn 45ka“ – 45 km, cca 1390 nastúpaných metrov  

„Oheň trojský 20tka“ – 20 km, nastúpaných 500 výškových metrov

Mapy, výškové profily trate, gpx súbory na záložke TRATE

Trate vedú po cestných komunikáciách, lesných približovacích cestách, účelových lesných komunikáciách, zvážniciach, chodníkoch. 

ODMENY:

Pretekári v jednotlivých kategóriách budú odmenení pamätnými trofejami a vecnými cenami od sponzorov podujatia.

Odmenení budú prví traja v každej kategórii týchto propozícii, ktorí získajú pamätnú trofej 2. ročníka MTB Slovenský opál a vecné ceny od našich partnerov, ktorých nájdete v záložke „Partneri“.

KATEGÓRIE:

„Harlekýn 45ka“

M45 – 1. muži do 18 rokov (2004 – 2007)Z45 -1. ženy do 18 rokov (2004 – 2007)
M45 – 2. muži 19-39 rokov (1983 – 2003)Z45 – 2. ženy 19-39 rokov (1983 – 2003)
M45 – 3. muži 40-49 rokov (1973 – 1982)Z45 – 3. ženy 40-49 rokov (1973 – 1982)
M45 – 4. muži 50-59 rokov (1963-1972)Z45 – 4. ženy nad 50 rokov (1972 a staršie)
M45 – 5. muži nad 60 rokov (1962 a starší)

„Oheň trojský 20tka“

M20 – 1. muži do 18 rokov (2004 – 2007)Z20 – 1. ženy do 18 rokov (2004 – 2007)
M20 – 2. muži 19-39 rokov (1983 – 2003)Z20 – 2. ženy 19-39 rokov (1983 – 2003)
M20 – 3. muži nad 40-49 rokov (1973 – 1982)Z20 – 3. ženy nad 40-49 rokov (1973 – 1982)
M 20 – 4. muži nad 50 rokov (1972 a starší)Z20 – 4. ženy nad 50 rokov (1972 a staršie)

„Banský škriatok“ – detské preteky

CHD1. chlapci do 5 rokov (2017 a mladší)DD1. dievčatá do 5 rokov (2017 a mladšie)
CHD2. chlapci 6-8 rokov (2014-2016)DD2. dievčatá 6-8 rokov (2014-2016)
CHD3. chlapci 9-11 rokov (2011-2013)DD3. dievčatá 9-11 rokov (2011-2013)
CHD4. chlapci 12-13 rokov (2009-2010)DD4. dievčatá 12-13 rokov (2009-2010)

pozn. pre výber kategórie je rozhodujúci rok narodenia účastníka, v prípade ak v danom roku dovŕši účastník 9 rokov, súťaží v kategórií 9-11 rokov, aj napriek veku 8 rokov v deň konania podujatia.

ŠTARTOVNÉ:

„Harlekýn 45ka“

Štartovné:      

25 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 15.5.2022 s plným štartovacím balíčkom

25 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 30.5.2022 so štarotvacím balíčkom bez trička podujatia

30 €     pre registrovaných na mieste, v prípade voľnej kapacity, štartovací balíček podľa dostupnosti reklamných predmetov  

Štartovací balíček:

 • bavlnené tričko s logom podujatia,
 •  cyklofľaša s logom podujatia, 0,7l
 • pamätná magnetka z 2. ročníka,
 • tyčinka,
 • jedlo (guľáš alebo cestoviny),
 • nápoj (pivo alebo kofola),
 • štartovné číslo (v taške štartovacieho balíčka sťahovacie pásky na jeho uchytenie na riaditkách),
 • nálepka MTB Slovenský opál,
 • 20% zľava na nákup v eshope fanzone.sk,
 • účasť v TOMBOLE,
 • multifunkčná šatka – bufka, pre prvých 150 registrovaných so zaplateným štartovným,
 • chipsy SLOVAKIA (prvých 300 pretekárov),
 • tyčinka BA! (prvých 300 pretekárov).

„Oheň trojský 20tka“

Štartovné:      

25 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 15.5.2022 s plným štartovacím balíčkom

25 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 30.5.2022 so štartovacím balíčkom bez trička podujatia

30 €     pre registrovaných na mieste, v prípade voľnej kapacity, štartovací balíček podľa dostupnosti reklamných predmetov  

Štartovací balíček:

 • bavlnené tričko s logom podujatia,
 •  cyklofľaša s logom podujatia, 0,7l
 • pamätná magnetka z 2. ročníka,
 • tyčinka,
 • jedlo (guľáš alebo cestoviny),
 • nápoj (pivo alebo kofola),
 • štartovné číslo (v taške štartovacieho balíčka sťahovacie pásky na jeho uchytenie na riaditkách),
 • nálepka MTB Slovenský opál,
 • 20% zľava na nákup v eshope fanzone.sk,
 • účasť v TOMBOLE,
 • multifunkčná šatka – bufka, pre prvých 150 registrovaných so zaplateným štartovným,  
 • chipsy SLOVAKIA (prvých 300 pretekárov),
 • tyčinka BA! (prvých 300 pretekárov).

„Banský škriatok“ – detské preteky

Štartovné:

10 € pre prihlásených so zaplateným štartovným do 31.5.2022

Štartovací balíček:

 • cyklofľaša s logom podujatia, 0,7l,
 • nálepka MTB Slovenský opál,
 • účastnícka medaila,
 • diplom 2. ročník MTB Slovenský opál,
 • maškrta,
 • štartovné číslo.

„Banský škriatok“ – detské preteky

V cene štartovného okrem štartovacieho balíčka sú zabezpečené:

 • parkovanie v mieste podujatia,
 • zabezpečenie bezpečnosti účastníkov Záchrannou horskou službou,
 • časomiera,
 • značenie trate,
 • bufet na trati a v cieli,
 • regulovčíci na trati,
 • možnosť umývania bicyklov,
 • možnosť ubytovania v mieste podujatia,
 • možnosť stanovania v mieste podujatia,
 • ocenenie účastníkov,
 • tombola pre účastníkov,
 • príprava zázemia, jeho demontáž,
 • strava a nápoj v cieli nielen pre účastníkov podujatia ale taktiež aj pre fanúšikov.

Grafické zobrazenie predmetov štartovacieho balíčka nájdete v záložke „Propozície – Štartovací balíček“.

Cena štartovného nepokrýva náklady štartovacieho balíčka a jeho hodnota vzniká za pomoci partnerov podujatia.

JEDLO A NÁPOJ

Každý účastník má v cene štartovného zabezpečenú stravovaciu jednotku vo forme: jedlo a nápoj. Výber jedla v deň podujatia je lístkom JEDLO a lístkom NÁPOJ, ktorý sa nachádza v taške štartovacieho balíčka.

Jedlo:

 • mäsité – guľáš
 • bezmäsité – cestoviny

Nápoj:

 • alko – pivo
 • nealko – kofola

Účastníci, všetci prítomní majú možnosť využiť miestne stravovacie zariadenie v mieste konania s možnosťou kúpy obedu a nápojov podľa ponuky.

OBČERSTVENIE NA TRATI:

Na trati sú pre účastníkov pripravené „bufety“ k možnosti občerstvenia pri zdolávaní trate, ich počet a rozmiestnenie je nasledovné:

„Harlekýn 45ka“

3x bufet

na cca 16. km „bufet – nápoj + jedlo“

na cca 38. km „bufet – nápoj“,

v cieli, „bufet – nápoj + jedlo“

„Oheň trojský 20tka“

1x bufet

v cieli, „bufet – nápoj + jedlo“

V cieli podujatia bude umiestnený bufet pre účastníkov podujatia v ktorom bude podávaná voda, ionťák, ovocie, pečivo a iné.

ČASOMIERA:

Elektronická časomiera prostredníctvom čipu v štartovnom čísle.

UMÝVANIE BICYKLOV:

Umývanie bicyklov bude zabezpečené v miestach podujatia (štartu a cieľa), priestor bude označený.

LIMIT ÚČASTNÍKOV:

350 štartujúcich na hlavných tratiach „Harlekýn 45tka“ a „Oheň trojský 20tka“.

100 štartujúcich na detskom preteku „Banský škriatok Permonik“  

ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA:

HORSKÁ PRÉMIA Winners group

Na trati „Harlekýn 45ka“ sa bude nachádzať horská prémia, ktorá bude označená v mape trati, na trati bude označená zvislým značením s textom „Horská prémia“, taktiež bude označená vzdialenosť 300 metrov pred dosiahnutím prémie textom „300m Horská prémia“.

SERVIS PRE ÚČASTNÍKOV

V mieste štartu bude umiestnený stan s možnosťou základného servisu partnerom podujatia. Odborne spôsobilá osoba, mechanik, zabezpečí základné úkony na Vašich bicykloch v prípade náhlych porúch a nepojazdnosti.

KATEGÓRIA „SÚŤAŽ TÍMOV/KLUBOV“

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť členovia jedného tímu/kolegovia z práce/kamaráti pričom ich zapojenie to tejto kategórie nijak neobmedzuje ich individuálny výsledok na podujatí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je účasť minimálne 3 pretekárov v rovnakom tíme, pod jedným názvom tímu. Vyhodnotenie bude prebiehať súčtom ich konečného umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Tím/klub s najnižším súčtom umiestnení vyhráva kategóriu. Do súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet pretekárov z klubu/tímu, do súčtu umiestnení sa budú brať len prvé tri najlepšie umiestnenia. Zloženie tímu z pohľadu pohlavia je ľubovoľné, stále platí súčet prvých 3 umiestnení.

Najlepšie kluby/tímy budú odmenené pamätnou trofejou.

Vyhodnocujú sa 3 tímy na trase „Harlekýn 45ka“ a 3 tímy na trase „Oheň trójsky 20tka“.

Pri registrácii zadať do poznámky názov zadať – 

„Súťaž tímov/klubov – názov_klubu (zadaj text)“ zapísať zapojenie klubu pre potreby vyhodnotenia.

„BONUSOVÁ STOJKA“

Pravidlá: Prekonať označené stúpanie na bicykli bez zosadnutia, resp. bez dotyku nohy zeme, trate. Stúpanie je v dĺžke cca 200 m, bude označený začiatok a aj koniec „Bonusovej stojky“ zvislým značením s textom „ZAČIATOK BONUSOVÁ STOJKA“ a „KONIEC BONUSOVÁ STOJKA“. Každý kto prekoná toto stúpanie bez zosadnutia z bicykla, bude zaradený do žrebovania o červený bodkovaný dres MTB Slovenský opál.

„ŽLTÝ DRES MTB Slovenský opál“

 1. Prvý pretekár, ktorý prejde cieľom na trati „Harlekýn 45ka“ získa žltý dres MTB Slovenský opál – Prešovský samosprávny kraj.

„ZELENÝ DRES MTB Slovenský opál“

 1. Prvá pretekárka, ktorá prejde cieľom na trati „Harlekýn 45ka“ získa zelený dres MTB Slovenský opál -Krajská organizácia cestovného ruchu – Severovýchod Slovenska.

„BIELY BODKOVANÝ DRES MTB Slovenský opál“

Náhodne vyžrebovaný pretekár, ktorý prejde „Horskou prémiou Winners group“ bude zaradený do žrebovania o bodkovaný dres MTB Slovenský opál. – Garrett (z celého štartového poľa na danej trati).

„ČERVENÝ BODKOVANÝ DRES MTB SLOVENSKÝ OPÁL“

Každý pretekár ktorý splní pravidlá „Bonusovej stojky“ bude zaradený do žrebovania o „červený bodkovaný dres MTB Slovenský opál“. Výherca dresu bude vyžrebovaný z tejto skupiny účastníkov.

„ORANŽOVÝ DRES MTB SLOVENSKÝ OPÁL“

 1. Prvý pretekár v cieli na trati „Oheň trojský 20tka“ získa oranžový dres MTB Slovenský opál.

TOMBOLA

Každý účastník podujatia je zaradený do žrebovania o hodnotné vecné ceny od partnerov podujatia, ktoré budú zverejňované na facebook stránke MTB Slovenský opál a v záložke stránky www.mtbslovenskyopal.sk v časti Propozície – Tombola. K losovaniu tomboly slúži štartovné číslo. Do tomboly nie sú zaradené štartovné čísla detského preteku.

PODMIENKY ÚČASTI

Dodržiavanie platných pandemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou Slovenskej republiky pre dané časové obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom podujatí. (budú zverejnené na stránke podujatia a sociálnych sieťach).

Registrácia, zaplatenie štartovného, vlastnoručný podpis na štartovnej listine a dodržiavanie pokynov organizátora, propozícii podujatia, záverečných ustanovení.

POISTNENIE

Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pretekár prihlásením a zapletaním štartovného súhlasí s účasťou na podujatí.

Pretekár k účasti na podujatí za podmienok v propozíciách je povinný uhradiť štartovné.

Pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedná za škody spôsobené sebe alebo ním.

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky, polície, usporiadateľa, regulovčíkov na trati.

Účasť len s ochrannou prilbou, ktorá je povinná počas celého podujatia pri jazde na bicykli.

Pretekár prihlásením súhlasí so spracovaním osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí (štartová listina, výsledková listina, zverejnenie výsledkov na stránkach podujatia, iné s tým súvisiace úkony).

Preteká sa plnej cestnej premávky, pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia a všetkých účastníkov podujatia, ktorých nemá ohrozovať svojím správaním.

Účastníci podujatia, pretekári, diváci, sú povinní dodržiavať nariadenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie. (prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná dezinfekcia, odstupy aspoň 2 m, pravidelná dezinfekcia rúk, zákaz podávania rúk – opatrenia závislé od aktuálnej situácie)

Usporiadateľ:

Občianske združenie Ľubime bicigľovane

IBAN: SK4983300000002301971977

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX