DD-MM-RRRR
(slovenská, ...)
Mesto, ulica, číslo
Uveďte v štandardom tvare 0944123456. Neuvádzajte v medzinárodnom tvare +421944123456 !
Family ride - odštartuje v prípade registrácie aspoň 5 účastníkov.

Produkty nad rámec štartovacieho balíčka:

V prípade zakúpenia sa budú nachádzať vo Vašej taške štartovacieho balíčka.
Zaškrtnutím si objednáte hrnček MTB Slovenský opál.
Zaškrtnutím si objednáte šatku s logom MTB Slovenský opál.
Zaškrtnutím si objednáte čelenku s logom MTB Slovenský opál.
0,00 €